انکدر چرخشی نوری AC36 Absolute rotary encoder AC36 AC36 یک انکدر چرخشی نوری  در سایز ۳۶ میلی متر است که دارای گیربکس چند نوبته و اسکن نوری می باشد.این محصول به یک شفت محکم و ساز گار با رمزگذار های افزایشی استاندارد مجهز شده است. به لطف ساختار فشرده،AC36 می تواند مستقیما جایگزین انکدر چرخشی […]