انکودر ACURO AC58 ACURO AC58 Encoder شرح محصول: انکودر ACURO AC58 ، ترکیبی از انکودرهای  سری چرخشی مطلق با اسکنر های اوپتیکال می باشد . این خانواده از انکودرها ، کاربردهای گسترده ای در عرصه های مختلف صنعت دارد. انکودرهای ۵۸ میلیمتری به هردو صورت شفت-توپر وشفت توخالی تولید میگردند و پاسخگو هرگونه تقاضا در […]


انکدر چرخشی نوری AC36 Absolute rotary encoder AC36 AC36 یک انکدر چرخشی نوری  در سایز ۳۶ میلی متر است که دارای گیربکس چند نوبته و اسکن نوری می باشد.این محصول به یک شفت محکم و ساز گار با رمزگذار های افزایشی استاندارد مجهز شده است. به لطف ساختار فشرده،AC36 می تواند مستقیما جایگزین انکدر چرخشی […]