PE9819 PASTERNACK شرح PE9819 WR-75 باعثر به آداپتور موجر به کواکسیف از ۱۰ گیگا هرتز تا ۱۵ گیگا هرتز کار می کند که به عنوان انتقال موجبر WR-75 نیز شناخته می شود. این موجبر به آداپتور کواکسی / انتقال به عنوان یک رابط WR-75 به SMA ساخته شده است و دارای جنسیت ماده است. انتقال […]