ال سی آر متر دستی سری LCR-900 LCR-900 Series handy LCR meter ال سی آر متر دستی سری LCR900 شامل LCR-916/915/914،  دیوایسی هوشمند و  کاربردی است. در این سری فرکانس تست تا kHz10 / kHz 100 افزیش یافته است . در سری LCR900 انعطاف پذیری بیشتری را برای سنجش طیف وسیع تری از قطعات ارائه […]


LCR meter Model 891 شرح: این دستگاه اندازه گیری LCR (Bench LCR meter) توانایی اندازه گیری سلف ها،خازن ها و مقاومت ها از DC یا از فرکانس ۲۰ هرتز تا ۳۰۰ کیلوهرتز را دارد. به علت ابعاد مناسب این دستگاه،امکان استفاده از آن در محل ها و آزمایشگاه ها در قفسه های جمع و جور […]