REL59817 Schneider Electric

REL59817 Schneider Electric

REL59817 Schneider Electric ترانسفورماتور – N11A – سری ۱۰ سپام شرح REL59817 رله محافظتی (دیجیتال) – اشنایدر الکتریک

REL59817

Schneider Electric

ترانسفورماتور – N11A – سری ۱۰ سپام

شرح

REL59817

رله محافظتی (دیجیتال) – اشنایدر الکتریک (سپام) – سری ۱۰ – N11A – ولتاژ تغذیه (جریان مستقیم) ۲۴-۱۲۵ ولت / ( جریان متناوب) ۱۰۰-۱۲۰ ولت – ال سی دی (با نور پس زمینه) – ۳ عدد خروجی کنترل تماس (کنترل MVCB) + 3 برابر خروجی های تماس کمکی – IP54 (پانل جلو)

 

نوع خروجی

رله کنترل: ۱۰۰ … ۲۴۰ ولت جریان متناوب ۴۷ … ۶۳ هرتز جریان پیوسته: ۵ ظرفیت شکست:

۵ kA cos φ> 0.3 ظرفیت ساخت: ۳۰ آمپر برای ۲۰۰ میلی ثانیه ۲۰۰۰ سیکل

رله کنترل: جریان پیوسته ۱۲۷ ولت جریان مستقیم: ۵ ظرفیت شکست:

ظرفیت ساخت مقاومتی ۰٫۷ کیلو آمپر: ۳۰ آمپر برای ۲۰۰ میلی ثانیه ۲۰۰۰ سیکل

رله کنترل: ۲۲۰ ولت جریان مستقیم جریان مداوم: ۵ شکستن ظرفیت:

۰٫۱ کیلو آمپر L / R <40 میلی ثانیه ظرفیت ساخت: ۳۰ آمپر برای ۲۰۰ میلی ثانیه ۲۰۰۰ سیکل

رله کنترل: ۲۲۰ ولت جریان مستقیم جریان مداوم: ۵ ظرفیت شکستن:

۰٫۳ کیلو آمپر ظرفیت مقاومتی: ۳۰ آمپر برای ۲۰۰ میلی ثانیه ۲۰۰۰ سیکل

رله کنترل: جریان مداوم ۲۴ ولت جریان مستقیم: ۵ ظرفیت شکست:

ظرفیت ساخت مقاومتی ۴ کیلو آمپر: ۳۰ آمپر برای ۲۰۰ میلی ثانیه ۲۰۰۰ سیکل

رله کنترل: جریان مداوم ۲۴ ولت جریان مستقیم: ۵ ظرفیت شکست:

۵ کیلو آمپر L / R <40 میلی ثانیه ظرفیت ساخت: ۳۰ آمپر برای ۲۰۰ میلی ثانیه ۲۰۰۰ سیکل

رله کنترل: جریان مداوم ۴۸ ولت جریان مستقیم: ۵ ظرفیت شکستن:

۱ کیلو آمپر L / R <40 میلی ثانیه ظرفیت ساخت: ۳۰ آمپر برای ۲۰۰ میلی ثانیه ۲۰۰۰ سیکل

رله کنترل: جریان مداوم ۴۸ ولت جریان مستقیم: ۵ ظرفیت شکست:

ظرفیت مقاومتی ۴ کیلو آمپر: ۳۰ آمپر برای ۲۰۰ میلی ثانیه ۲۰۰۰ سیکل

REL59817

دیتا


 

چنانچه برای شما در خصوص این محصول سوالات فنی پیش آمد می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.

 

فاتحین صنعت شریف

ارتباط با شرکت فاتحین صنعت شریف

برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم