Europe Power Cord for USRP 12 V Power Supply

Europe Power Cord for USRP 12 V Power Supply

Europe Power Cord for USRP 12 V Power Supply سیم برق اروپا برای منبع تغذیه ۱۲ ولت USRP

Europe Power Cord for USRP 12 V Power Supply

سیم برق اروپا برای منبع تغذیه ۱۲ ولت USRP
۷۸۵۰۲۳-۰۴
اتوس

این سیم برق اجازه می دهد تا منبع تغذیه ۱۲ ولت دستگاه های USRP X300 ، X310 ، N300 ، N310 ، N320

، N321 و E320 در اروپا استفاده شود.

Europe Power Cord

دیتا


 

چنانچه برای شما در خصوص این محصول سوالات فنی پیش آمد می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.

 

فاتحین صنعت شریف

ارتباط با شرکت فاتحین صنعت شریف

برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم