Client PC Client PC این کامپیوترهای معمولی رومیزی، سیستمهایی با صرفه اقتصادی وبسیار قابل اطمینان در میان مشتریهای Amplicon می‌باشند که در ایستگاههای کاری یا ترمینالهای اپراتوری محاسبات کامپیوتری از قبیل IP CCTV, SCADA و سیستمهای اتوماسیون و همچنین در ادارات پر کاربرد هستند Impact C   رایانه صنعتی آمپلیکن ایمپکتون ۴۰۰۰ شامل رایانه های ۴ rackmount با مادربردهای […]