۴U Computer

کامپیوترهای صنعتی  Ventrix  در دسته ۴U Computer  در مدل های مختلفی می باشد که در بخش های زیر دسته بندی می شود :

Ventrix 4000LP

Ventrix4000 LP بسیار قابل اطمینان بوده و دارای عمر طولانی می باشد. این کامپیوتر با داشتن

کارایی بالا قادر است نیازهای مختلف بسیاری را بر آورده کند. در مجموع این کامپیوتر با یکی

از Slot هایPCI  یا ISA به صورت انتخابی ارائه می شود.

تنها تفاوت این مدل با Ventrix4000 استفاده از پردازشگر Pentium M به جای pentium4 می باشد که باعث می شود.

4U Computer Ventrix 4000LP

Ventrix 4000

Ventrix4000 بسیار قابل اطمینان بوده و دارای عمر طولانی می باشد. این کامپیوتر با داشتن کارایی بالا قادر است

نیازهای مختلف بسیاری را بر آورده کند. در مجموع این کامپیوتر با یکی از Slot هایPCI  یا ISA به صورت انتخابی ارائه می شود. ۴U Computer Ventrix

4U Computer Ventrix 4000

Ventrix 4000 Rail

این کامپیوترهای صنعتی مخصوص استفاده در کاربردهای راه آهن طراحی شده اند و بر اساس استاندارهای مورد

نیاز در راه آهن (BS EN 5O121-4) این استاندارد مربوط به صدور و امنیت سیگنالینگ راه آهن و دستگاههای ارتباطی می باشد.

کامپیوتر ۴۰۰۴  Ventrix و ۴۰۰۵  Ventrix دارای ۲ پورت LAN با سرعت ۱GB/Sec و قابلیت RAID با Level های ۱۰,۵,۱,۰ به صورت on board می باشد.

4U Computer Ventrix 4000 Rail

۴U Computer Ventrix