آزمایشگاه تحقیقاتی RF و Microwave   شرح : آزمایشگاه تحقیقاتی در این آزمایشگاه که شامل تجهیزات دقیق تست ، تحلیل و اندازه گیری با قابلیت تکرار پذیری بالاست ، قابلیت استفاده در طیف وسیعی از کاربرد های RF و Microwave را دارا می باشد .   هدف: هدف از این آزمایشگاه ، طراحی ، تحلیل […]


نرگی فلزی SMA Male از برند pasternack با پارت نامبر PE6081 شرح PE6081 یک وات با بارRF (همچنین به عنوان ترمینال یا بار ساختگی شناخته می شود ) دارای یک رابط SMA نرگی میباشد . این نرگی Pasternack یک وات برای بارگیری تا حاکثر فرکانس ۱۸GHz رتبه بندی شده است . ترمینال نرگی SMA ما […]