توضیحات دوربین coroCAM 504 حساس ترین دوربین کورونای جهان محسوب می شود که دارای یک فیلتر خورشیدی کور است،  CoroCAM 504 که در سال ۲۰۰۴ عرضه شده، یک دوربین کوروناست که در کل زنجیره ی برقی، در روز یا شب، مورد استفاده قرار می گیرد. این دوربین، زمانی که در حالت NV از آن استفاده می […]