سنسور ULB-350 Underwater یک دستگاه سیگنال صوتی کوچک، سرسخت و یک آکوستیک سیگنال قابل اعتماد است که برای تجهیزات زیر آب استفاده می شود. برای آن دسته از کاربرد ها که اندازه و وزن موضوع مهمی تلقی می شود، ULB-350 ویژگی های انعطاف پذیری ارائه می دهد که این امکان را برای شما فراهم می […]