توضیحات: اکسس پوینت Aironet 2600 Series سیسکو محصول جدید سیسکو با ویژگی های پیشرفته در کلاس خود، عرضه شد. این اکسس پوینت با عملکرد عالی، قابلیت اجرایی و قابلیت اطمینان با قیمت مناسب، همراه است.  در واقع ۸۰۲٫۱۱N   مبتنی بر   Aironet   ۲۶۰۰ Series  شامل  MIMO 3×4، با سه جریان فضایی، Cisco CleanAir™، ClientLink 2.0™  و […]