موتورهای دنیای نانو دنیاهای خیلی کوچک درحال دریافت یک ماشین پر قدرت است. دانشمندان آزمایشگاه برکلی موفق به ساخت کوچک‌ترین موتور الکتریکی جهان شده‌اند که ممکن است در آینده از آن به عنوان موتور محرک در نانوابزارهای راه رونده، خزنده، شناگر و پرواز کننده استفاده شود. اگر چه هنوز تصمیم‌گیری درباره این که این موتور […]