محافظ HGLN-CAT5-HP 3 یک روشنایی برتر و حفاظت از نوسانات برقی را برای شبکه های اترنت با سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه هم برای فضاهای داخلی( این دُر) و هم خارجی (آوت دُر) فراهم می کند. این محافظ همچنین با دستگاه های PoE نیز سازگار است. و با هر نوع PoE از جمله […]