مشخصات Gefran 400 PID • کنترل کننده دما سری ۴۰۰ • صفحه نمایش ۴ رقمی ساده با ورودی قابل تنظیم بر روی پانل جلو • شاخص تفاوت نمودار میله ای • خود تنظیم، خود تطبیق، شروع نرم، عملکرد خودکار / دستی • ورودی اندازه گیری اصلی، یونیورسال است، برای انواع مختلفی از سنسورهای امکان اتصال را […]