بررسی اجمالی اسیلوسکوپ مدل TDS2014C : اسیلوسکوپ مدل TDS2014C با حافظه دیجیتال، بهترین کارایی ممکن را در یک اندازه فشرده در اختیار قرار می دهد. این اسیلوسکوپ با قابلیت های استانداردی مثل: قابلیت اتصال USB، امکان ۱۶ اندازه گیری خودکار، اندازه گیری محدود، ثبت داده و راهنمای بسیار دقیق. اسیلوسکوپ مدل TDS2014C به شما امکان این […]