توضیحات: دوربین های M-Series  یک سیستم باز طراحی شده ی چند سنسوری دریایی محسوب می شود.   این دوربین ها بر اساس تجربه ی ۲۵ ساله ی FLIR، در ساخت نشانگر حرارت موجود در هوا و دریا طراحی شده است. همچنین طراحی آن به منظور کاربردهای موجود در مبارزه، انجام گرفته است.  از این سیستم […]