آنتن InfiLINK 2×2 PRO ساخت کمپانی InfiNet Wireless آنتن  InfiLINK 2×2 PRO  از تولیدات کمپانی InfiNet Wireless ،نامی پرآوازه در زمینه تکنولوژی وایرلس است. آنتن R5000-Mmx/5.300.2×500.2×23 از محصولات جدید این شرکت در زمینه ی ارتباط نقطه به نقطه می باشد. این آنتن به خانواده ی InfiLINK 2×2 PRO تعلق دارد که از محصولات بسیار باکیفیت […]