ETS-Lindgren  Test Cell محفظه تست مخروطی ۵۴۰۷ GTEM!     ویژگی های کلیدی و عملکرد: مناسب جهت اجرا و پیاده سازی رنج وسیعی از آزمونهای سازگاری الکترومغناطیسی Full-Compliance و Pre-Compliance در استانداردهای مختلف صنعتی و نظامی قابلیت اجرای بسیار سریع آزمونهای سازگاری الکترومغناطیسی توانمندی اجرای آزمونهای گسیل تشعشعی با استاندارد اسکن ۱۰۰۰۰ نقطه ای فضا […]


شاخک موج بر دوتیغه  ۳۱۱۶C ۳۱۱۶C DOUBLE-RIDGED WAVEGUIDE HORN شاخک موج بر دوتیغه ۳۱۱۶  ۳۱۱۶C DOUBLE-RIDGED WAVEGUIDE HORN  عضو تازه وارد خانواده شاخک های موج بر دوتیغه ETS-Lindgren ، جهت سنجش EMC می باشد. این مدل بهره پایین را در اواخر پهنای فرکانس، که معمولا در آنتن های موج بر تیغه ای دیده می شود، […]


شاخک ۴ تیغه کران باز مدل ۳۱۶۴-۰۵ ۳۱۶۴-۰۵ Open Boundary Quadridge Horn شاخک ۴ تیغه کران باز مدل ۳۱۶۴-۰۵  ،  ۳۱۶۴-۰۵ Open Boundary Quadridge Horn جدید ترین محصول از سری شاخک های ۴ تیغه ساخت ETS-Lindqren است. طراحی کران باز بهمراه عدم حضور بشقاب های جانبی ، موجب شده است تا این آنتن هم ظاهر […]