تست کننده وزن خالص ۵۰۸DX شرکت Budenberg شرح: سری ۵۸۰ از تست کننده های وزن خالص این شرکت دارای استانداردهای عمده ای است که کالیبراسیون دقیق و سریع فشار را تضمین می کند. امکانات: محدوده فشار : تا ۵۸۰ مگاپاسکال برای مدل های ۵۸۰L  و  ۵۸۰M تا ۱۲۰۰ بار برای مدل های ۵۸۰DX  و ۵۸۰HX […]