شاخک ۴ تیغه کران باز مدل ۳۱۶۴-۰۵ ۳۱۶۴-۰۵ Open Boundary Quadridge Horn شاخک ۴ تیغه کران باز مدل ۳۱۶۴-۰۵  ،  ۳۱۶۴-۰۵ Open Boundary Quadridge Horn جدید ترین محصول از سری شاخک های ۴ تیغه ساخت ETS-Lindqren است. طراحی کران باز بهمراه عدم حضور بشقاب های جانبی ، موجب شده است تا این آنتن هم ظاهر […]