ACH550 ،درایو با فرکانس تنظیم پذیر و کارایی بالا ACH550،high-performance adjustable frequency drive ACH550 یک درایو با فرکانس قابل تنظیم با عملکرد بالا است که به طور خاص برای کاربردهای تهویه مطبوع  (HVAC)طراحی شده است. این محصول از BACnet اصلی پشتیبانی می کند و بطور مستقیم به شبکه محلی MS/TP متصل می شود. ACH550 از […]