سنسور فشار پایین ۱۶۲PC01D: سنسور low pressure سنسور ۱۶۲PC01D همانند اغلب سنسور های فشار پایین ، از شیوه تفاضلی (Differential ) جهت اندازه گیری فشار بهره می برد. سنسورهای فشار سری ۱۶۰PC ساخت کمپانی  Honeywell Sensing and Productivity Solutions عموما در رده سنسور های فشار پایین قرار می گیرد. سه روش کلی برای اندازه گیری […]