Micro Pc systems

Micro Pc systems

Micro Pc systems  Micro Space Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط

Micro Pc systems

 Micro Space Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه Micro Pc systems  می باشد

دارای پنج  نوع محصول می باشد  که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است

توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است :

MPC20

Micro Pc systems MPC20

کامپیوتر MPC20از گروه کامپیوترهای MICROSPACE دارای مادربورد MSB800 و واسطه های مربوط به آن می باشد.

این کامپیوتر می تواند از طریق USB, LAN, Compact Flash یا هارد دیسک ۲٫۵  اینچی بوت شود.

MPC21

Micro Pc systems MPC21

کامپیوتر MPC21از گروه کامپیوترهای MICROSPACE دارای مادربورد MSB800 و واسطه های مربوط به آن می باشد.

این کامپیوتر می تواند از طریق USB, LAN, Compact Flash یا هارد دیسک ۲٫۵  اینچی بوت شود.

MPC21A

Micro Pc systems MPC21A

کامپیوتر MPC21Aاز گروه کامپیوترهای MICROSPACE دارای مادربورد MSB800 و واسطه های مربوط به آن می باشد.

این کامپیوتر می تواند از طریق USB, LAN, Compact Flash یا هارد دیسک ۲٫۵  اینچی بوت شود.

MPC21A علاوه بر داشتن مشخصات MPC20 دارای ۴ پورت COM ,LPT1 , 4 خروجی رله ای و ۴ ورودی ایزوله شده نوری نیز می باشد.

MPC21B

Micro Pc systems MPC21B

کامپیوتر MPC21Bاز گروه کامپیوترهای MICROSPACE دارای مادربورد MSB800 و واسطه های مربوط به آن می باشد.

این کامپیوتر می تواند از طریق USB, LAN, Compact Flash یا هارد دیسک ۲٫۵  اینچی بوت شود.

MPC21B علاوه بر داشتن مشخصات MPC20 دارای ۲ پورت COM , یک  LPT و ۲ پورت CAN با ایزولاسیون الکتریکی می باشد.