E-series

E-series

E-series Micro Space Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه E-series می باشد

E-series

Micro Space Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه E-series می باشد

دارای محصولات متنوعی است که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است

توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است :

Impact – E20

E-series Impact - E20

این کامپیوتر با داشتن پردازنده قدرتمندIntel  برای انجام وظایف سنگین و پیچده با سرعت بالا بسیار کارآمد می باشد .

همچنین مزیت بدون فن بودن این کامپیوتر، آن را جهت بکارگیری در بسیاری از کاربردهای صنعتی ایده آل می سازد

 

Impact-E 40

E-series Impact-E 40

این کامپیوتر با داشتن پردازنده قدرتمندIntel  برای انجام وظایف سنگین و پیچده با سرعت بالا بسیار کارآمد می باشد.

همچنین مزیت بدون فن بودن این کامپیوتر، آن را جهت بکارگیری در بسیاری از کاربردهای صنعتی و نظامی ایده آل می سازد.

این کامپیوتر قادر است در شرایط بسیار بد دمایی بخوبی عمل کند که این ویژگی باعث می شود

که بتوان براحتی آن را در محیط بیرون، مثلا کنار راه آهن جهت انجام عمل اتوماسیون به کار برد.

Impact-E 41

E-series Impact-E 41

این کامپیوتر با داشتن پردازنده قدرتمند Intel  برای انجام وظایف سنگین و پیچده با سرعت بالا بسیار کارآمد می باشد.

همچنین مزیت بدون فن بودن این کامپیوتر، آن را جهت بکارگیری در بسیاری از کاربردهای صنعتی ایده آل می سازد.

 

Impact-E 50

E-series Impact-E 41

این کامپیوتر با داشتن پردازنده قدرتمند Intel برای انجام وظایف سنگین و پیچده با سرعت بالا بسیار کارآمد می باشد.

همچنین مزیت بدون فن بودن این کامپیوتر، آن را جهت بکارگیری در بسیاری از کاربردهای صنعتی و نظامی ایده آل می سازد.

این کامپیوتر قادر است در شرایط بسیار بد دمایی بخوبی عمل کند که این ویژگی باعث می شود که بتوان براحتی آن را در محیط بیرون،

مثلا کنار راه آهن جهت انجام عمل اتوماسیون به کار برد. این کامپیوتر از نرم افزارهای با کارکرد بلادرنگ (Real-time) نیز پشتیبانی می کند.

 

Impact-E 55

E-series Impact-E 41

این کامپیوتر یک راه حل ایده آل برای کاربردهای DVR  یا NVR در اتومبیل، کابینت یا جاهایی که با محدودیت جا روبرو هستند, به شمار می رود.

این کامپیوتر همچنین یک راه حل رایج برای سیستم های ANPR , 4 یا ۸ مسیره می باشد.
پورت های LAN می توانند جهت اتصال به دوربین IP و اسلات های PCI می توانند جهت نصب

انواع کارت های ضبط تصویر برای اتصال به دوربین های آنالوگ مورد استفاده قرار گیرند.