Senses Series  Senses Series Panel PC ها با تکنولوژیی بالا در LCD و ظاهر مکانیکی مناسب دقیقا مطابق نیاز استفاده کننده طراحی و عرضه شده اند. Panel PCها از نظر طراحی مکانیکی به جهت محکم شدن در جاهای مختلف، به سه دسته Panel Mount، IP65 و Open Frame تقسیم بندی می‌شوند. LCDهای این Panel PCها زاویه دید بسیار ممتازی برای محیط‌های […]


T4 Series-VIA Eden T4 Series-VIA Eden Panel PCs دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه T4 series – VIA Eden Platform  می باشد دارای سه نوع محصول می باشد  که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها […]


 T Series W/ Mini-ITX SBC T Series W / Mini-ITX SBC Panel PCs  با تکنولوژیی بالا در LCD و ظاهر مکانیکی مناسب دقیقا مطابق نیاز استفاده کننده طراحی و عرضه شده اند. Panel PCها از نظر طراحی مکانیکی به جهت محکم شدن در جاهای مختلف، به سه دسته Panel Mount، IP65 و Open Frame تقسیم بندی می‌شوند. LCDهای این Panel PCها […]


 S Series W/ 3.5 inch SBC S Series W/ 3.5 inch SBC Panel PCs با تکنولوژیی بالا در LCD و ظاهر مکانیکی مناسب دقیقا مطابق نیاز استفاده کننده طراحی و عرضه شده اند. Panel PCها از نظر طراحی مکانیکی به جهت محکم شدن در جاهای مختلف، به سه دسته Panel Mount، IP65 و Open Frame تقسیم بندی می‌شوند. LCDهای این Panel […]


 Panel PCs / HMI Panel PCs / HMI Panel PC s با تکنولوژیی بالا در LCD و ظاهر مکانیکی مناسب دقیقا مطابق نیاز استفاده کننده طراحی و عرضه شده اند. Panel PC ها از نظر طراحی مکانیکی به جهت محکم شدن در جاهای مختلف، به سه دسته Panel Mount، IP65 و Open Frame تقسیم بندی […]