Open Frame Open Frame نمایشگرهای صنعتی بیشتر برای کابردهای بزرگ ساخته شده‌اند. بصورت بسیار عالی روشهای بهبود نمایشگرها را مطابق نیازهای کاربردی تکمیل کرده و آنها را عرضه کرده ایم. در تصاویر زیر نمای کلی  از این نمایشگرها دیده می شود که برای اطلاع کامل از ویژگی های آنها می توان به قسمت مربوط به […]


۱u console drawer ۱u console drawer Industrial monitors دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه  ۱U Console Drawerمی باشد سه نوع محصول وجود دارد که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است […]


۱u adjustable LCD Industrial monitors دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه ۱u adjustable LCD می باشد دو نوع محصول وجود دارد که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است :   […]


Rackmountable LCD Rackmountable LCD Industrial monitors دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه Rackmountable LCD می باشد پنج نوع محصول وجود دارد که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است. مانیتورهای Rackmount با یک صفحه LCD در یک کنسول رک صرفه جویی در فضای ۱U یا […]


Rack1U console drawer نمایشگرهای صنعتی بیشتر برای کابردهای بزرگ ساخته شده‌اند. بصورت بسیار عالی روشهای بهبود نمایشگرها را مطابق نیازهای کاربردی تکمیل کرده و آنها را عرضه کرده ایم. در طراحی مکانیکی، Sunlight readable، رنج دمایی گسترده کاری، انواع مختلف لمسی و طراحی IP65 به صورت water proof انواع راه کارها انجام شده است تا به بهترین شرایط برسیم. این […]


Panel mount LCD Panel mount LCD نمایشگرهای صنعتی بیشتر برای کابردهای بزرگ ساخته شده‌اند. بصورت بسیار عالی روشهای بهبود نمایشگرها را مطابق نیازهای کاربردی تکمیل کرده و آنها را عرضه کرده ایم. در طراحی مکانیکی، Sunlight readable، رنج دمایی گسترده کاری، انواع مختلف لمسی و طراحی IP65 به صورت water proof انواع راه کارها انجام شده است تا به بهترین شرایط […]


Chassis LCD Chassis LCD نمایشگرهای صنعتی بیشتر برای کابردهای بزرگ ساخته شده‌اند. بصورت بسیار عالی روشهای بهبود نمایشگرها را مطابق نیازهای کاربردی تکمیل کرده و آنها را عرضه کرده ایم. در طراحی مکانیکی، Sunlight readable، رنج دمایی گسترده کاری، انواع مختلف لمسی و طراحی IP65 به صورت water proof انواع راه کارها انجام شده است […]


POS touch monitors POS touch monitors نمایشگرهای صنعتی بیشتر برای کابردهای بزرگ ساخته شده‌اند. بصورت بسیار عالی روشهای بهبود نمایشگرها را مطابق نیازهای کاربردی تکمیل کرده و آنها را عرضه کرده ایم. در طراحی مکانیکی، Sunlight readable، رنج دمایی گسترده کاری، انواع مختلف لمسی و طراحی IP65 به صورت water proof انواع راه کارها انجام شده است تا به بهترین شرایط […]


LCD monitors LCD monitors نمایشگرهای صنعتی بیشتر برای کابردهای بزرگ ساخته شده‌اند. بصورت بسیار عالی روشهای بهبود نمایشگرها را مطابق نیازهای کاربردی تکمیل کرده و آنها را عرضه کرده ایم. در طراحی مکانیکی، Sunlight readable، رنج دمایی گسترده کاری، انواع مختلف لمسی و طراحی IP65 به صورت water proof انواع راه کارها انجام شده است تا به بهترین شرایط برسیم. […]


Stainless LCD Stainless LCD نمایشگرهای صنعتی بیشتر برای کابردهای بزرگ ساخته شده‌اند. بصورت بسیار عالی روشهای بهبود نمایشگرها را مطابق نیازهای کاربردی تکمیل کرده و آنها را عرضه کرده ایم. در طراحی مکانیکی، Sunlight readable، رنج دمایی گسترده کاری، انواع مختلف لمسی و طراحی IP65 به صورت water proof انواع راه کارها انجام شده است تا به بهترین شرایط برسیم. این […]