سرورهای برجی یا Tower

✅ سرورهای برجی یا Tower

سرورهای برجی یا Tower سرورهای Tower یا برجکی یا برجی یا هر چیزی که اسمش را بگذارید بسیار

سرورهای برجی یا Tower

سرورهای Tower یا برجکی یا برجی یا هر چیزی که اسمش را بگذارید بسیار شبیه همین Case هایی هستند

که شما در PC های خود استفاده می کنید . هر کدام از این سرورها به گونه ای هستند که برای استفاده آنها را به شکل ستونی می توانید بر روی زمین یا درون رک قرار داده و از آنها استفاده کنید . سرورهای Tower معمولا در مرکز داده هایی استفاده می شوند که در شرکت ها یا سازمانهایی هستند که شبکه های کوچک یا متوسطی دارند . مرکز داده های بزرگ معمولا از چنین سرورهایی به دلیل حجم فضای زیادی که اشغال می کنند و همچنین صدای زیادی که تولید می کنند استفاده نمی کنند. عیب دیگری که این سرورها دارند در مدیریت کابل هایی است که به آنها متصل می شوند ، تقریبا اینگونه سرورها هیچگونه مدیریتی بر روی کابل هایی که به آنها متصل می شوند ندارند بر خلاف سرورهای تیغه ای و Rack Mount که مدیریت نسبتا خوبی بر روی کابل های اتصالی به خود دارند .

سرورهای برج

برج سرور رایانه ای است که برای استفاده به عنوان سرور در نظر گرفته شده و در یک کابینت عمودی ساخته شده است.

که به صورت جداگانه قرار دارد. کابینت که برج نامیده می شود ،

از نظر اندازه و شکل شبیه کابینت رایانه شخصی به سبک برج است.

#آموزش