ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی ( گراندینگ و فیلترینگ )

 

جمع کل ساعات : ۱۵ ساعت

 

سرفصل مطالب ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظری پیش نیاز

آشنایی با اصول و ساختار گراندینگ

زمین های سیگنال

۲ مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و مدارهای الکتریکی

زمین های تک نقطه ای

زمین های چند نقطه ای

زمین های هایبرید

زمینهای فرکانس کم و زمینهای فرکانس بالا

۲ مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و مدارهای الکتریکی

زمین های سخت افزار

زمین کردن پوشش کابل ها

زمین کردن پوشش در فرکانس های بالا

۲ مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان

آشنایی با اصول و روشهای طراحی فیلترینگ

۲ مدرک کارشناسی ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، مدارهای الکتریکی ۱ و۲ ، الکترونیک ۱ ، تئوری های خطوط انتقال

المانهای فعال در برابر المانهای غیر فعال

مقاومتها، سلفها، خازنها و ترانسفورمرها ، نویز در مقاومت ها

۲ مدرک کارشناسی ، مدارهای الکتریکی ۱ و۲ ، الکترونیک ۱

هسته های فریت

فیلترینگ منبع تغذیع

۲ مدرک کارشناسی ، مدارهای الکتریکی ۱ و۲ ، الکترونیک ۱

جانمایی مسیرهای I/O و فیلترینگ سیگنالها

جانمایی فیلترهای خط تغذیه

انواع و مدلهای فیلترهای مورد استفاده در مباحث EMC

۳ مدرک کارشناسی ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، مدارهای الکتریکی ۱ و۲ ، الکترونیک ۱ ، تئوری های میدان و خطوط انتقال

برای اطلاع از تاریخ برگزاری دوره ها و هزینه ها با ما تماس بگیرید

 

 

 

فاتحین صنعت شریف

ارتباط با شرکت فاتحین صنعت شریف