خطوط انتقال مخابراتی 

خطوط انتقال مخابراتی ملاحظات مدارات گسترده

دوره آموزشی

جمع کل ساعات :۱۰ ساعت

 

سرفصل مطالب ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظری پیش نیاز

آشنایی با تاثیرات سوء تداخل های الکترومغناطیسی

مشخصات سیستم های الکترونیکی از منظر سازگاری الکترومغناطیسی ( مدارهای فشرده در مقابل مدارهای گسترده )

۲ مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان

آشنایی با مفاهیم و معادلات خطوط انتقال

آشنایی با ساختار اولیه بردهای مدار چاپی ( Printed Circuit Board )

آشنایی با ساختار ترمینیشن های سلفی و خازنی و بررسی تاثیر آن در تعیین شکل موج عبوری در داخل خطوط انتقال

آشنایی با اصول ناپیوستگی ها و روش های تطبیق امپدانس در خطوط انتقال

آشنایی با اصول کوپلینگ سلفی و خازنی میان خطوط هادی

۳ مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان

آشنایی با اصول و راهکارهای شیلدینگ جهت کاهش تشعشع مغناطیسی در منبع و گیرنده

مشخصات المانهای پسیو مداری ( مقاومتها، سلفها و خازنها ) از منظر سازگاری الکترومغناطیسی

۲ مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان

آشنایی با  اختلال همشنوایی ( Crosstalk ) ، انواع مختلف، تحلیل مکانیسم های مختلف کوپلینگ و روشهای کاهش اعوجاج

همشنوایی در خطوط انتقال با سه هادی

معادلات خطوط انتقال برای خطوط بی اتلاف

همشنوایی در کابل های با عایق دی الکتریک

همشنوایی در خطوط انتقال با سطح مقطع مربعی ( ترکهای خط انتقال بر روی PCB  ها )

مدلهای تقریبی کوپلینگ سلفی و خازنی

مدلهای با اتلاف : کوپلینگ امپدانس مشترک

۳ مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان ، آشنایی با اصول و روشهای طراحی PCB و Layout

خطوط انتقال مخابراتی ملاحظات مدارات گسترده

برای اطلاع از تاریخ برگزاری دوره ها و هزینه ها با ما تماس بگیرید

 

فاتحین صنعت شریف

ارتباط با شرکت فاتحین صنعت شریف