دوره آموزشی :

 

استانداردهای سازگاری الکترومغناطیسی

جمع کل ساعات : ۱۰ ساعت

سرفصل های ارائه شده ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظری پیش نیاز

آشنایی با مفاهیم استانداردهای تجاری، صنعتی و نظامی در حوزه سازگاری الکترومغناطیسی

استانداردهای پایه، عمومی و استانداردهای کسب لایسنس های ویژه

۲ مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

آشنایی با خانواده استانداردهای IEC 61000 ، تعاریف ، ملاحظات ، کاربردها و روش های اجرای آزمون

کلاس بندی استانداردهای تجاری و صنعتی

۲ مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی مدارهای الکترونیکی

آشنایی با استاندارد Avionics RTCA DO-160

۳ مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی مدارهای الکترونیکی

آشنایی با استاندارد های نظامی سازگاری الکترومغناطیسی ( MIL-STD 461 و MIL-STD 464 )

۳ مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی مدارهای الکترونیکی

برای اطلاع از تاریخ برگزاری دوره ها و هزینه ها با ما تماس بگیرید

فاتحین صنعت شریف

ارتباط با شرکت فاتحین صنعت شریف