EMI Test Receiver

دستگاه ESRP EMI Test Receiver محصول (R&S)

دریافت کننده ی تست EMI Test Receiver محصول شرکت  Rohde & Schwarz ؛ سنجش های از پیش آماده

دریافت کننده ی تست EMI Test Receiver محصول شرکت  Rohde & Schwarz ؛ سنجش های از پیش آماده شده – سریع و راحت

 

حقایق کلیدی:

·        EMI Test Receiver  دریافت کننده ی تست EMI و آنالایزر طیف سیگنال/طیف در یک جعبه ترکیب شده اند

·         آپشن از پیش انتخاب و از پیش تقویت شوندگی(R&S®ESRP-B2)

توضیح مختصر:

دریافت کننده ی تست R&S®ESRP EMI  برای سنجش های برشناختی در طول توسعه و برای سنجش های از پیش آماده شده به منظور آماده سازی محصولات برای تست تاییدیه ی نهایی طراحی شده است.

ویژگی ها:

·         سنجش های اختلال مربوط به استانداردهای تجاری

·         اسکن دامنه ی زمانی بر اساس FFT به سنجش ها سرعت می بخشد

·         کاربردهای سنجش و بررسی قدرتمند

گیرنده آزمایش EMI و تحلیل گر سیگنال / طیف در یک جعبه ترکیب شده اند
پیش انتخاب و پیش تقویت کننده اختیاری (R & S®ESRP-B2)
پهنای باند وضوح مطابق با CISPR ، به صورت اختیاری در چند دهه از ۱۰ هرتز تا ۱ مگاهرتز (R & S®ESRP-B29)
آشکارسازهای وزن: حداکثر اوج ، حداقل اوج ، متوسط ، RMS ، شبه اوج ، متوسط با ثابت زمان متر و RMS مطابق با نسخه فعلی CISPR 16-1-1
اندازه گیری های اختلال استاندارد سازگار برای اختلالات پالسی با فرکانس های تکرار ≥ ۱۰ هرتز (با گزینه انتخاب / پیش تقویت کننده R & S®ESRP-B2)
اسکن دامنه زمانی بسیار سریع مبتنی بر FFT به عنوان یک گزینه (R & S®ESRP-K53)
روال آزمون خودکار
تجزیه و تحلیل IF به عنوان یک گزینه (R & S®ESRP-K56)

مشخصات:

EMI Test Receiver

محدوده ی فرکانس
R&S®ESRP3 ۹ kHz to 3.6 GHz
R&S®ESRP7 ۹ kHz to 7 GHz

 

 

فاتحین صنعت شریف

ارتباط با شرکت فاتحین صنعت شریف

برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم