آشنایی با اصول و ابزارهای پیش تطابق سازگاری الکترومغناطیسی

جمع کل ساعات : ۱۰ ساعت

سرفصل مطالب ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظری پیش نیاز

دلایل نیازمندی به مباحث آزمونهای پیش تطابق سازگاری الکترومغناطیسی

آشنایی با انواع ابزارها و پکیج های آزمونهای پیش تطابق الکترومغناطیسی ( گسیل تشعشعی، ایمنی تشعشعی، گسیل هدایتی، تخلیه الکترواستاتیک … )

۲ مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی الکترونیک ، آشنایی با نرم افزارهای مهندسی طراحی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

مدلهای ساده گسیل تشعشعی از سطح بردهای مدار چاپی

مفهوم و مشخصات آزمون های گسیل تشعشعی پیش تطابق الکترومغناطیسی

اصول و عملکرد پراب های میدان نزدیک

خانواده های مختلف ابزارهای آزمون های گسیل تشعشعی پیش تطابق الکترومغناطیسی

۳ مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی ، تئوری میدانها و امواج ، مفاهیم آنتن مقدماتی

سنسورهای میدان نزدیک با توپولوژی آرایه فازی

اسکن فرکانسی ( زمانی ) در مقابل توزیع مکانی میدان

۲ مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با تئوری میدانها و امواج ، مفاهیم پیشرفته آنتن ، ریاضیات مهندسی ، سیگنالها و سیستم ها

آشنایی با ابزارها و روشهای عملی کاهش منابع نویز تداخلی بر روی PCB

۲ ۱ مدرک فوق دیپلم فیزیک یا برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

برای اطلاع از تاریخ برگزاری دوره ها و هزینه ها با ما تماس بگیرید

فاتحین صنعت شریف

ارتباط با شرکت فاتحین صنعت شریف