اصول طراحی مدارات الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال با ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی

جمع کل ساعات :۱۰ ساعت

سرفصل مطالب ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظری پیش نیاز

آشنایی با اصول تداخل ایمپالسی : مشخصات ، منابع ، مدل ها و روش های کاهش

شناخت روش های پیش بینی و آشنایی با روش های مختلف تحلیل تداخلات الکترومغناطیسی ، آشنایی با اصول سازگاری الکترومغناطیسی در سیستم های پیچیده

۳ مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان ، مدارهای الکتریکی ۱ ، سیگنالها و سیستم ها

مقایسه مدارات دیجیتال و آنالوگ

نویز در مدارات دیجیتال

سیستم های زمین مدارات دیجیتال عملی

دکوپلینگ منابع تغذیه

کنترل تشعشعی مد مشترک و مد تفاضلی

۲ مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان ، مدارهای الکتریکی ۱ ، الکترونیک ۱ و ۲ ، مدارهای منطقی

تهدید الکتریسیته ساکن در مدارات دیجیتال

محافظت در برابر ESD

۲ مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان ، مدارهای منطقی

طراحی و بهینه سازی عملی PCB ها به کمک نرم افزارهای ALTIUM و ALLEGRO

۲ ۲ مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی الکترونیک ، آشنایی با نرم افزارهای مهندسی طراحی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

برای اطلاع از تاریخ برگزاری دوره ها و هزینه ها با ما تماس بگیرید

فاتحین صنعت شریف

ارتباط با شرکت فاتحین صنعت شریف