آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

در این آزمایشگاه اثرات پارازیتیک محیط بر یک دستگاه و دستگاه بر محیط اندازه گیری می شود. بدیهی است که نه دستگاه باید تحت اثرات نویز محیط از حالت صحیح خود خارج شود و نه نویزهای تولید شده توسط دستگاه عملکرد تجهیزات دیگر در محیط را تخریب نماید. این آزمایشگاه خود به چهار بخش مجزا تقسیم می شود: Industrial، Automotive، Medical و Telecommunication

آزمایشگاه های سازگاری EMC (آزمونهای گسیلشی و مصونیت) قابل انجام بر کليه تجهيزات فناوري اطلاعات و مخابراتي،صنعتي، تحقيقاتي، الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی، لوازم برقي خانگي، تجهيزات پزشکي و غيره مي باشند.

 این شرکت مفتخر می باشد آزمایشگاه های سازگاری EMC را با آخرین تکنولوژی روز دنیا طراحی و پیاده سازی نماید.

آزمایشگاه نرخ جذب ویژه (SAR)

انرژی الکترومغناطيسی ناشی از تشعشعات دستگاه‌های راديويی توسط بافت‌های بدن قابل جذب بوده و در صورتی که مقدار آن از حدود معينی فراتر رود ممکن است موجبات وارد آمدن صدمات جدی بر بافت‌های در معرض تشعشع شود. اين مسأله در مورد کاربران دائمی اين سيستم‌ها بسيار حادتر است.

در اين راستا مسأله بهداشت الکترومغناطيسی (آزمایشگاه های سازگاری) از اهميت ويژه‌ای برخوردار می‌شود.مسأله بهداشت الکترومغناطيسی شاخه‌ای از دانش است که به بررسی ميزان تشعشع مجاز و استانداردهای مربوط به سلامت شهروندان در محيط‌های مملو از امواج الکترومغناطيسی می‌پردازد.

يک مثال روزمره از مکانيزم اثر امواج الکترومغناطيسی بر بافت‌های زنده، گرم شدن بافت‌های مغز بر اثر صحبت مداوم با تلفن همراه است. به دليل اهميت امر و درگيری اکثر آحاد جامعه با اين مکانيزم، لازم است اقدام به احداث آزمايشگاه تحقيقاتی و تاييد نمونه SAR و خريدتجهيزات  اندازه‌گيری نرخ جذب ويژه بافت‌های انسانی درمعرض تابش امواج تلفن همراه نمود.

 

SAR مخففSpecific Absorption Ratio) به معنی نرخ جذب ويژه است که بيانگر ميزان انرژی جذب شده توسط بافت برحسب وات بر کيلوگرم است. استانداردهای موجود يک بيشينه برای SAR بافت‌های مختلف انسان قائل شده‌اند که تجاوز از اين بيشينه می‌تواند برای بافت مورد نظر بسيار خطرناک باشد. در آزمايشگاه SAR با استفاده از يک ربات پيشرفته، انواع فانتوم‌ها و مايع‌های شبيه‌ساز می‌توان SAR ناشی از انواع تشعشع‌گرهای امواج الکترومغناطيسی به خصوص دستگاه تلفن همراه را بر انواع بافت‌های انسانی اندازه‌گيری و با استانداردهای موجود تطبيق داد.برای اندازه‌گيری SAR ناشی از گوشی تلفن همراه يک سيستم شبيه‌ساز BTS جهت برقراری ارتباط دائم و مستمر با گوشی لازم است.

آزمایشگاه emc استانداردهای تجاری و صنعتی

اجرای آزمایشگاه EMC جهت پوشش مجموعه استانداردهای تجاری و صنعتی

شرح :

این آزمایشگاه شامل یک چمبر بدون انعکاس به ابعاد  8 *5*3.5 m است که به منظور اجرای آزمون های سازگاری الکترومغناطیس لوازم الکتریکی تجاری ، صنعتی و قطعات و متعلقات خودرو مورد استفاده قرار می گیرد .

 

هدف:

هدف از اجرای ین آزمایشگاه ، اجرای آزمون های اندازه گیری گسیل های هدایتی و تشعشعی بر اساس استاندارد های CISPR 14-1 و EN 55014-1 و ارزیابی ایمنی هدایتی و تشعشعی بر اساس استاندارد های CISPR 14-2 و EN 55014-2 و IEC 61000 می باشد .

آزمایشگاه EMC لوازم خانگی بر مبنای استاندارد IEC 61000

این آزمایشگاه شامل یک چمبر بدون انعکاس به ابعاد 8.80*5.8*5.55 m است که به منظور اجرای آزمون های سازگاری الکترومغناطیس لوازم الکتریکی خانگی مورد استفاده قرار می گیرد .

شرح :

این آزمایشگاه شامل یک چمبر بدون انعکاس به ابعاد  8.80*5.8*5.55 m است که به منظور اجرای آزمون های سازگاری الکترومغناطیس لوازم الکتریکی خانگی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

هدف:

هدف از این آزمایشگاه ، اجرای آزمون های اندازه گیری گسیل های هدایتی و تشعشعی ساتع شده از وسایل خانگی بر اساس استاندارد های CISPR 14-1 و EN 55014-1 و ارزیابی ایمنی هدایتی و تشعشعی وسایل الکتریکی خانگی بر اساس استاندارد های CISPR 14-2 و EN 55014-2 و همچنین انجام آزمون های گسیل و ایمنی لوازم خانگی بر اساس آزمون های IEC 61000 می باشد .

آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیس خودرو

آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیس خودرو بر اساس استاندارد های ANSI C63.4 و CISPR 16-1

شرح :

این آزمایشگاه شامل یک اتاق بدون انعکاس Semi Anechoic Chamber به ابعاد 23.8*15.1*8.55 m جهت اجرای آزمون های سازگاری الکترومغناطیس خودروها ، ماژول ها و قطعات الکترونیکی به کار رفته در آنها به منظور افزایش ایمنی عملکرد این تجهیزات در شرایط عملیاتی استفاده از خودرو می باشد .

 

هدف:

هدف از استقرار این آزمایشگاه ، انجام آزمون های گسیل و اندازه گیری تشعشعات الکترومغناطیس ماژول ها و سیستم های الکترونیکی خودرو بر اساس استاندارد های سری CISPR و انجام آزمون های ایمنی ماژول ها و قطعات و بررسی میزان آسیب پذیری آنها بر اساس استانداردهای سری ISO 11451 و ISO 11452 می باشد .

 

آزمایشگاه پیش تطابق الکترومغناطیس

آزمایشگاه پیش تطابق الکترومغناطیس Pre-Compliance

شرح :

 

این آزمایشگاه شامل ستاپ دارنده سنسورهای اندازه گیری سطح گسیل الکترومغناطیس میدان نزدیک ، گیرنده های آشکارسازی و اندازه گیری گسیل الکترومغناطیس و نرم افزار تخصصی پردازش و تحلیل دیتا می باشد .

هدف:

هدف از این آزمایشگاه ، اندازه گیری میزان گسیل الکترومغناطیس ناخواسته ناشی از بردهای الکترونیکی در مرحله طراحی و تولید نمونه آزمایشگاهی محصول به روشی مقرون به صرفه و سریع به منظور اصلاح مشکلات طراحی در حین فرایند تولید و کاهش احتمال Fail شدن محصول نهایی در آزمون های Full Compliance در مرحله پس از تولید نهایی سیستم می باشد .