آزمایشگاه های تایید نمونه مخابراتی

امروزه با توجه به روند فزاینده ساخت و تولید تجهیزات در حوزه های گوناگون به ویژه مخابرات و الکترونیک، نیاز به مرجعی جهت تست و تأیید این تجهیزات هرچه بیشتر احساس میشود. از طرفی ایجاد آزمایشگاه های تأیید نمونه با توجه به حساسیت و نیاز به دقیق بودن نتایج آن از ظرافت های خاصی برخوردار خواهد بود و نیازمند بهره گیری از تکنولوژی روز و متخصصین خبره در این زمینه میباشد. شرکت فاتحین صنعت شریف نیز با بهره گیری از متخصصین کارآمد و همکاری با کمپانی های مطرح دنیا اقدام به ایجاد آزمایشگاه های تأیید نمونه کرده است. بخشی از محصولات در این حوزه به شرح ذیل میباشد:

  • EMC
  • SAR

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

طلاعات به صورت اتوماتیک به 

• تجهیزات شبکه
• ADSL
• NGN
• IP-PBX
• ترافیک شبکه

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

• مایکروویو
• موج میلیمتری
• تجهیزات مخابرات سیار
• TT&C
• مخابرات باند وسیع
• سنجش ترمینال های سیار

• سیستم های انتقال نوری
• فیبر نوری
• ادوات فعال نوری

آزمایشگاه سازگاری
آزمایشگاه شبکه و مدیریت
آزمایشگاه ارتباطات رادیویی
آزمایشگاه ارتباطات نوری
آزمایشگاه کالیبراسیون
آزمایشگاه سنجش کیفیت