Tower Computer کامپیوترهای صنعتی Ventrix در شاخه Tower Computer  به سه دسته زیر تقسیم می شوند برای اطلاع بیشتر از این سه دسته می توانید به لیک مربوط به هر یک از آنها وارد شوید:   Ventrix 510 Rail کامپیوترهای سری Ventrix 510 RAIL از لحاظ ظاهری درست مشابه کامپیوترهای رومیزی معمولی بوده ولی برای کار در محیطهای خشن میباشد. این کامپیوترهای صنعتی […]