فیلترهای  وکیوم فنجانی شکل VFT Vacuum Cup Filters VFT فیلتر وکیوم VFT  با تصفیه هوای ورودی ،از ژنراتورهای وکیوم که به راحتی دچار آسیب می شوند.همچون انواع (پمپ ها و بلوئرها) محافظت می کند. این دسته از فیلتر ها قادر به تصفیه  خلا  و هوای فشرده  تا فشار ۷ bar هستند. فیلترهای وکیوم VFT  در […]