لبتاپ سرسخت CF-19ZZ001MR  پاناسونیک Panasonic CF-19ZZ001MR Tough book شرح محصول: مفهوم سخت بوک (Tough book) از آنجا نشات می گیرد که بدانیم  عامل ۷۲ درصد از عیوب فنی-نوت بوک ها بدلیل افتادن وضربه خوردن در هنگام حمل و نقل ایجاد میشود. ریختن مایعات و افتادن از روی میز کار از عوامل دیگر بروز نقص فنی […]