SMA-SMA Cable Cable Assembly, SMA to SMA, 1m شرح: شامل یک کابل ارتباط SMA به SMA  با تلفات بسیار پایین در شبکه های هم محور (COAX) تا ۶ گیگاهرتز که دارای طول ۱ متر می باشد.  


کانکتورهای کابل هم محور(SMA) (SMA Coaxial connector cable-SMA coaxial ) شرح: امپدانس :  ۵۰ اهم بیشینه فرکانس :  کوچکتر از ۱۸ گیگاهرتز نوع اتصال:زاویه دار از راست هنگام اتصال( right angle connectors plug ) نوع کابل ارتباطی : RG174, RG188A, RG316 مصارف: صنعتی ارتباطات RF زیرساخت های شبکه تست و اندازه گیری