Rugged Keyboards صفحه کلیدهای صنعتی در مقابل آب و گرد و غبار کاملا محافظت شده اند و برای استفاده در محیط های صنعتی سخت و پر خطر بسیار کارآمد می‌باشند. این صفحه کلیدها از نظر فیزیکی و مکانیکی نسبت به صفحه کلیدهای تجاری تقویت مناسبی شده اند که در شرایط خاص ضربه، فشار و دما […]