کیس رکمونت ACP-4010 ۴U Rackmount Chassis ACP-4010 کیس رکمونت ACP-4010  ساخت شرکت Advantech با قابلیت پشتیبانی از مادربوردهای ATX/CEB/EEB و یا SHB/EEB  باساپورت سیستم های دو گانه است. سیستم خنک کننده در این کیس ، شامل فیلتر هوا و دو فن ۱۲سانتی می باشد. سیستم نظارت راه دور (remot monitoring) ، برای کنترل ولتاژ مادربورد، […]