E9322A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 6 GHz تولید شرکت keysight مشخصات فنی پهنای باند ۱٫۵ گیگاهرتز،مناسب برای استفاده های Bluetooth و cdmaOne سرعت اندازه گیری بسیار بالا تا ۱۰۰۰ خواندن صحیح در ثانیه ، اتصال به GPIB محدوده داینامیک بسیار وسیع فاکتورهای کالیبره شدن،خطی بودن،تصحیح داده ها به علت دما […]