۲U Computer ۲U Computer Impact R 2010 کامپیوترهای صنعتی در شاخه Impact-R  در دسته ۲U Computer  شامل یک دسته زیر می باشد که برای اطلاع بیشتر از آن می توانید وارد لینک مربوط به آن شوید: Impact-R 2010     Impact-R2010 یک کامپیوتر صنعتی کاملا” فشرده می باشد که مقداری فضای داخلی خالی جهت گسترش سیستم در آن در نظر گرفته […]