آنالیزگر امواج مایکروویو N9918A فرکانس ۲۶٫۵ گیگاهرتز ) N9918A FieldFox Handheld Microwave Analyzer, 26.5 GHz ) شرح: نکات و امکانات اصلی بیشینه فرکانس ۲۶٫۵ مگاهرتزی یکپارچه ترین آنالایز امواج مایکروویو دنیا را با خود حمل کنید،مدل استانداردN9918A دارای کابل و آنتن آنالیزگر است. به وسیله NVA اختیاری ، آنالیزگر طیف(spectrum analyzer )، محاسبه گر توان […]