EMB-WMB169PA-EVK Embit   شرح: EMB-WMB169PA-EVK این کیت در دو نوع FULL و LIGHT موجود است. نسخه FULL 4 صفحه ارزیابی ، رابط برنامه نویس ی USB JTAG ، SDK Embit Wireless M-Bus ، مستندات و یک برنامه کاربردی (شمارنده نبض بی سیم) را ارائه می دهد. این نوع از کیت به شما امکان می دهد […]