۳U Computer کامپیوترهای صنعتی در شاخه Impact  در دسته ۳U Computer  شامل یک دسته زیر می باشد که برای اطلاع بیشتر از آن می توانید وارد لینک مربوط به آن شوید: Impact 3010 کامپیوترهای سری Impact 3010 دارای مادر بورد Intel و قطعات دارای کلاس صنعتی به همراه منبع تغذیه و شاسی مستحکم استاندارد ۳U از جنس استیل می باشند. کامپیوترهای سری Impact توسط Amplicon و تحت استاندارد کیفیتی […]


۳U Computer ۳U Computer Impact R 3010 کامپیوترهای  صنعتی در دسته Impact-R  و در گروه ۳U Computer  شامل یک دسته کلی زیر می باشد که میتوانید از اطلاعات موجود در این بخش استفاده کنید : Impact-R 3010  این گروه از کامپیوترها بر مبنای بهینه سازی صرفه اقتصادی و استفاده از فضا طراحی شده اند به عبارت دیگر در جایی که یک […]