۳U Computer ۳U Computer Impact R 3010 کامپیوترهای  صنعتی در دسته Impact-R  و در گروه ۳U Computer  شامل یک دسته کلی زیر می باشد که میتوانید از اطلاعات موجود در این بخش استفاده کنید : Impact-R 3010  این گروه از کامپیوترها بر مبنای بهینه سازی صرفه اقتصادی و استفاده از فضا طراحی شده اند به عبارت دیگر در جایی که یک […]