۲U Computer :   کامپیوترهای صنعتی در شاخه Impact  در دسته ۲U Computer  شامل یک دسته زیر می باشد که برای اطلاع بیشتر از آن می توانید وارد لینک مربوط به آن شوید: Impact 2010   کامپیوترهای سری Impact 2010 دارای مادر بورد Intel و قطعات کلاس صنعتی در یک شاسی بسیار محکم از جنس استیل در ابعاد استاندراد ۲U Rock mount می باشند. کامپیوترهای سری Impact توسط Amplicon و تحت […]


۲U Computer کامپیوترهای صنعتی در شاخه Impact-R  در دسته ۲U Computer  شامل یک دسته زیر می باشد که برای اطلاع بیشتر از آن می توانید وارد لینک مربوط به آن شوید: Impact-R 2010 Impact-R2010 یک کامپیوتر صنعتی کاملا” فشرده می باشد که مقداری فضای داخلی خالی جهت گسترش سیستم در آن در نظر گرفته شده است. در صورت استفاده از کارتهای  […]


۲U Computer کامپیوترهای صنعتی rackmount  سری ۲U Computer  شامل دو قسمت می شوند : Ventrix 2000 Ventrix 2000  فضای کوچکی ازRack را اشغال می کند این کامپیوتر دارای سخت افزار Intel و پردازشگر مدل ۴ Pentium می باشد. این کامپیوتر همانند مدل های دیگر می تواند بنا به کاربرد با شرایط آن مطابقت داده شود. Ventrix 2000LP Ventrix 2000LP  فضای کوچکی ازRack   را اشغال می کند این کامپیوتر دارای […]