۱U Computer :   کامپیوترهای صنعتی در شاخه Impact  در دسته ۱U Computer  شامل یک دسته زیر می باشد که برای اطلاع بیشتر از آن می توانید وارد لینک مربوط به آن شوید: Impact 1010 سری کامپیوترهای Impact 1010 در شاسی ۱U و بر مبنای مادربورد تجاری طراحی شده اند. Impact 1015 یک سیستم ۱U بر مبنای […]