۱U Computer :   ۱U Computer کامپیوترهای صنعتی در شاخه Impact  در دسته Computer  شامل یک دسته زیر می باشد که برای اطلاع بیشتر از آن می توانید وارد لینک مربوط به آن شوید: Impact 1010 سری کامپیوترهای Impact 1010 در شاسی ۱U و بر مبنای مادربورد تجاری طراحی شده اند. Impact 1015 یک سیستم ۱U […]